Petrol Bloke Dan L’Inde: Djeddah Pou Fourni Moris

Disi lafin lasemen ou koumansman lasemen prosen, stok petrol dan Moris pou reaprovizyone. Nou pey pou resevwar 40 000 tonn metrik depi Djeddah.

Dapre nou bann informasyon, bann negosiasyon inn antame pandan wiken dernie avek plizir pey. Etan done ki li aktuelman dan Arabie Saoudite, Showkutally Soodhun inn fasilit bann diskisyon avek otorite konserne laba.

Azordi, Mardi le 5 Desam, minist komers, Ashit Gungah, inn, pandan Private Notice Question dan Parlman, soulinie ki pa pou ena oken mankman petrol Moris. Ek ki nou pey pe negosie avek plizir lezot sours, presizan ki tou aranzman inn fer dan ler. Dan lafoule, linn denonse ki li kalifie sa ‘akt antidemokratik ek iresponsab-la’ delapar konpagni Betamax.

Loading...

Comments

comments