Rosalie, 13 An, Swiside Akoz Zot Ti Pe Arsel Li Lo So Fizik Dan Lekol

Rosalie Avila, 13 an, inn met fin a so bann zour semen dernie dan so lakaz ki trouv dan Californie, Etats-Unis.Se so papa kinn fer sa dekouvert makab-la. Tipti tifi-la inn kit enn let: “Sa fer mwa lapen ki zot trouv mwa koumsa. Sa fer mwa boukou dimal, mama ek papa. Mo kontan zot.”

Adolesant-la inn transporte lopital kot li ti dan enn lata mor serebral. Yer aswar, so bann paran inn desid pou aret masinn ki ti pe mintenir li an vi ek fer donasyon so bann organn.

Sa fer 2 an ki so bann kamarad ti pe arsel tifi-la dan lekol. Tipti tifi-la ti ena enn karne intim lo lakel li ti ekrir non tou so bann arseler.

“Enn aswar, linn rant lakaz ek linn dir ki enn zelev inn mok li akoz so ledan,” Freddie explike, so papa. Dan so zournal intim, Rosalie ti pe ekrir ki li ti mos ek bann-la ti pe konsider li kouma enn perdant.

Bann paran Rosalie ti osi resevwar enn foto zot tifi avek enn tom, ki ti demann zot pou met li ladan. Sa ti tro boukou pou so tifi, kinn desid, Mardi dernie, pou pas a l’akt dezespwar-la.

Loading...

Comments

comments