Tantativ Meurt: Saki Li Fer Avek Enn Abitan Cap-Malheureux Sokan

Dimans le 3 Desam. Enn abitan Cap-Malheureux ki ena 59 an inn kondwir an irzans a lopital Sir Seewoosagur Ramgoolam National Hospital (SSRN).

Li bizin fer enn lavaz lestoma akoz linn aval kostik soda. Zot tou inn kwar ki se enn ka tantativ swisid me pa ti sa.

Viktim-la ti ena bann blesir partou lo so vizaz. Enn kiken inn bizin fors li pou aval sa deterzan-la apre ki linn bat li. Lapolis pa finn tarde pou kone kisana deryer sa akt barbar-la.

So landimin, Lindi le 4 Desam, enn polisie inn al lopital pou anrezistre viktim-la so depozisyon.

Li rakonte ki li ti so lakaz lavey, an konpagni enn kamarad, enn denome François E. A enn sertin moman, li kontinie dir, enn violan diskisyon inn eklate ant zot konsernan enn zistwar larzan.

Se a sa moman lamem ki François E. inn bat li ek fors li pou bwar sa deterzan-la. Dapre li, kostik soda-la ti lo enn latab dan so lakwizinn. Sispe-la aktivman reserse par lapolis.

Loading...

Comments

comments