20 Ilistrasyon Ki Reprezant Parfetman Tou Zafer Ki Va Mal Dan Nou Sosiete

Nou sosiete modern karakterize par tou bann problem ki ena. Ilistrater Argentin Al Margen inn reprezant zot dan enn seri desin ki montre laverite.

Bann desin-la sokan me reflekte larealite dan nou lemond modern. Zot denons superfisialite, kupidite, komsumerism, mansonz, violans ek lezot kitsoz ankor.

Dekouver 20 meyer 20 desin Al Margen:

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

Loading...

Comments

comments