Agresyon Quatre-Cocos: Akshay “Linn pik mwa kout kouto akoz mo ser inn port plint kont li”

Akshay D., ki ena 25 an ek abit Quatre-Cocos, inn agrese kout kouto dan so landrwa Lindi apremidi par Rajiv K., ki viv mem landrwa.

Vanzans se enn pla ki manz fre. Akshay D., ki travay kouma mason, ti pe al so lakaz apre travay Lindi, ver 18hr30, kan Rajiv K. inn apros li. “To ser ti met plint kont mwa ki swadizan mo ti pe zet ros kot li. Zordi to pou kone. Mo pou fini twa,” sispe-la inn dir li.

Rajiv K. inn pran enn kouto pou agres Akshay sa ler la. “Li finn pwagnard mwa ek li finn agres mwa ankor plizyer plas,” Akshay deklare avek bann anketer. Agreser-la inn sove ek abandonn viktim-la lo koltar. Bann abitan inn dekouver zen zom-la ki ti dan douler. San tarde, zot inn alert lapolis.

Vanzans

Akshay D. inn transporte lopital Flacq, kot linn fer enn operasyon. So leta lasante inspir viv inkietud. Interoze par lapolis Belle-Mare, linn inkriminn Rajiv K. kouma so agreser. Linn dir bann anketer ki se enn vanzans.

Bann azan lapolis inn aret sispe-la, ki nie an blok bann alegasyon kinn formule kont li. Apre so interogatwar, linn plase an detansyon. Rajiv K., ki pa inkonu bann servis lapolis, inn konparet divan tribunal Pamplemousses Mardi le 5 Desam. Enn akizasyon provizwar agresyon avek premeditasyon inn retenir kont li. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte ek linn rekondwir dan selil polisiyer.

Kontakte, Sudesh, papa Akshay D., pa kasiet so koler. “Mo ti kapav perdi mo garson. Medsin inn dir mwa ki so kondisyon kritik. Mo prie ki li sorti ladan. So agreser bizin puni par lalwa severman. Mo garson ti dan enn lamar disan. Se bann vwazin kinn vinn dir mwa ki li finn gagn bate. Akshay inn perdi boukou disan. Dokter finn dir mo zanfan ti kapav perdi lavi si pa ti amenn li lopital deswit. Mo remersie bondie ki mo garson touzour vivan.” Papa-la dir li per pou so sekirite. “Rajiv finn agres mo zanfan pou vanze. Mo per ki plitar li pran lavi mo zanfan. Mo garson nepli an sekirite.” Lanket polisiyer pe kontinie dan sa zafer-la.

Comments

comments