Grande-Rivière-Sud-Est – Ferry Boat: Enn Mwayin Transpor Gratis Ek Rapid

Anand Kissoon abit Bambous-Virieux. So lazourne travay koumanse 6hr pou termine 18hr.

Li transport bann pasaze pran enn lariviyer pou al enn lot depi Grande-Rivière-Sud-Est. Toutfwa, bato-la pa pou li, li anplwaye par so proprieter. Li bizin atann pasaze 15 minit lo sak lariviyer.

Anand fer ale-vini ant sa de vilaz-la pou fer plezir bann abitan

Sa mwayin transpor-la ofer gratis par gouvernman, pou ekonomiz letan ek fasilit deplasman bann abitan larezyon. Lo bato-la, Anand transport bann zelev ki pe al lekol ou kour ratrapaz, bann dimoun ki pe al travay ou mem dispanser. “Melerezman, dan Deux-Frères, pena oken dispanser. Pou bann tretman, pou bizin al Grande-Rivière-Sud-Est mem,” nou interlokuter dir.

Sa traverse-la kout 5 minit parla. Saki pa kontan fer sa traverse-la par bato kapav pran bis. Pou al Grande-Rivière-Sud-Est depi Deux-Frères, pou bizin pran de bis. Sak traze kout Rs 15. Saki swazir bis pou bizin depans Rs 60 pou deplase ant sa de vilaz-la.

Comments

comments