Moka: Ritesh 27 An Swiside Par Pandezon

Seri nwar kontinie. Ritesh, 27 an, inn donn li mem lamor par pandezon dan so lakaz azordi, Merkredi le 6 Desam, ver 13hr30.

Dapre nou bann informasyon, sa abitan Gentilly, Moka-la, inn komet ireparab akoz li ti ena bann problem familial.

Bann pros viktim-la inn alert lapolis Moka kouma zot inn fer sa dekouvert makab-la. Criminal Investigation Division (CID) Moka apre SAMU inn mande sur plas pou fer enn konstat.

Bann medsin inn konfirm dese zen zom-la. Zot inn transport lekor viktim-la lamorg pou fer enn otopsi.

Lapolis moka inn ouver enn lanket.

Comments

comments