Port-Louis: Li Atak 2 Labradors Ek 1 Dalmatien Kout Lasid

Zot pe remet dousman dousman apre sa latak-la. De Labradors ek enn Dalmatien, ki apartenir lafami enn ex-polisie ki abit lari du Pouce, Port-Louis, inn sovazman atake kout lasid 15 zour desela par enn personn.

Malgre enn plint ki zot inn fer stasyon lapolis Line Barracks le 22 Novam ek lasirans inn done par bann azan servis, oken exper Scene of Crime Officer (SOCO) pa finn vinn sur plas pou determinn natir sibstans kinn servi pou atak sa bann zanimo-la.

Bann Labradors-la inn brule grav lo zot lapat ek muzo tandi Dalmatien-la inn brule lo so ledo. Akoz lanter lapolis lo sa zafer-la, lafami kont solisit led Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) pou ki zot ouver enn lanket lo sa kruote-la.

Loading...

Comments

comments