Quatres Bornes: Zot Pe Rod Enn Loan Lo Enn Terin; Me Enn Zeritie Pa Le Signe

Enn denome R.B. ek so ser Z.B. inn apros nou pou rakont problem ki zot pe fer fas pou enn loan zot pe rod pran lo enn terin ki trouv dan Quatre-Bornes.

Zot konfie ki se enn terin ki zot ti gengne kouma donasyon kan zot ti ankor tipti depi zot granper paternel. Azordi, tou le de inn grandi ek zot pe anvi pran enn loan lo sa terin-la. Akoz se enn terin ki zot inn gengne kouma donasyon, ena bann lezot zeritie ladan (ser ek frer kote papa) ki bizin ratifie sa donasyon-la pou zot loan aprouve.

Nou finn aprann ki dan 12 zeritie, 11 fini signe me ena enn sel ser kote granper-la, enn denome N.B. pa pe rod signe. Nou bann viktim inn anvway madam-la plizir let depi enn avoue ek li pa mem signe pou pran sa notice-la. Li kasiet kan enn ofisie depi lakour vini pou kit sa notice-la dan so lamin.

Dapre R.B. ek Z.B., sa zafer-la pe trene depi 2 an ek loan-la pa pe aprouve zis akoz enn sel dimoun. Zot nepli kone ki pou fer pou konvink li pou signe. Zot dir ki li pena oken moral ek zot pa konpran kifer li pe fer koumsa. Akoz li, zot pa pe kapav pran enn loan ni vann terin-la pou fer zot lavenir.

Nou bann interlokuter inn demann nou konsey ek led avek zot si zot konn sa denome N.B.-la pou koz avek li. Zot anvi pas mesaz ki sa zafer-la pe anpes zot fer progre dan zot lavi ek pe gat zot lavenir. Sa inn vinn plis ki enn stres pou zot. Nou demann N.B. met so move lafwa enn kote ek sign papie-la.

Si zot ena kitsoz pou dir ou kit konsey kouman kapav avanse dan sa zafer-la, met enn komanter anba. R.B. ek Z.B. remersie zot an avans.

Loading...

Comments

comments