Roche-Bois: Li Ramas Enn Portab Perdi; Lapolis Aret Li

Sooraj Laljee, enn abitan Phoenix, so portab ti perdi laplaz Albion le 8 Zanvie 2017 apre enn sorti ant lafami. Apre sa, linn al fer enn depozisyon lapolis.

Nou viktim dir nou ki linn aste enn lot portab pou servi apre sa. Linn met mem ’email address’ ki li ti pe servi lo portab perdi-la. Apre enn moman, linn etone pou trouv foto dimoun kinn ramas so portab.

Alos linn desid pou al donn bann foto-la bann ofisie Criminal investigation Division pou ki zot aret dimoun-la. Apre bann resers, zot inn kone ki se enn denome Mike ki abit Roche-Bois.

Lapolis inn aret dimoun-la ek interoz li. Linn dir ki portab-la inn perdi ek pa pou kapav retourn proprieter-la. “Kan mo ti al twalet, sa inn tonb dan pit depi mo tracksuit.” Mike inn bizin pey enn lamann apre ki linn servi enn portab kinn perdi.

Nou finn desid pou publie sa lartik-la pou konsey lepep zame servi enn smartphone kinn perdi. Li preferab zot raport sa stasyon pli pre avek zot pou evit lamerdman. Fer pas sa mesaz-la. Mersi zot tou.

Comments

comments