Enn Leta Dan L’Inde Desid Pou Pandi Bann Pedofil

Enn leta dan l’Inde inn desid pou kondann tou bann kriminel ki pou retrouve koupab pou pedofili a mor. 

An efe, leta Maydha Pradesh, sinkiem leta pli peuple an Inde, afis pli boukou viol dan pey.

Politisyin Shivraj Singh Chouhan inn anons pou adopte enn nouvo lalwa ek li prevwar lapen demor pou bann akize pedofili.

Chouhan inn fer bann propo byin kler lo sa: “Bann dimoun ki viol bann tipti tifi 12 an pa bann imin, se bann demon. Zot pena drwa pou viv.”

Gouvernman l’Inde kwar ki kan pou adopte enn lalwa parey, sa pou dekouraz bann pedofil.

Toutfwa, boukou opozan kwar ki sa lalwa-la pou ankouraz bann pedofil pou touy zot viktim pou ki bann viktim pa denonse.

Nou fer zot rapel ki lapen demor otorize an Inde depi 1995, me zot inn aplik li zis 5 fwa.

Bann exekusyon fer par pandezon par likou.

Comments

comments