L’Esperance Trebuchet: Kavi “CID kraz vitre kot mwa ek tret mo fam kouma enn kriminel”

Li dir ki so madam pa finn fer oken vol. Nou interlokuter Kavi* (prenon modifie), enn abitan L’Esperance Trebuchet, dir ki sa zafer-la inn port li ek so madam prezidis. Zot akiz so madam pou enn vol ki li pann komet ek inn bizin fourni enn kosyon lakour pou retrouv liberte.

Kavi rakonte: “Sa zafer-la inn arive Zedi gramatin ver 06hr15. Mo pa ti lakaz sa ler-la. 5 vann CID Goodlands inn debark kot mwa ek kraz vitre.”

“Malgre ki bann vwazin inn dir zot ki pena personn lakaz, zot inn defons partou. Zot inn aret mo madam ek akiz li pou vol san oken prev.”

Kavi dir ki so madam inn bizin pas lakour mem zour ek pey enn kosyon pou retrouv liberte. Li demande eski li zoli pou 5 vann vinn divan laport enn dimoun sa ler-la ek anbark enn dimoun ki inosan, san oken prev. Ladan so madam inn soufer ek inn soke par sa bann evenman-la.

“Kan mo madam inn demann zot kifer pe aret li, bann-la pann dir naryin ek sinpleman dir ki pou enn ka vol. Dapre mo madam, ena enn misie CID ki abit mem landrwa ki ena enn revanz kont nou,” Kavi alegue.

Loading...

Comments

comments