Operasyon Crackdown Mahebourg: Lapolis Fer De Arestasyon Ek Sezi Eroinn

Enn dispozitif inportan lapolis inn fer enn landing dan Ville-Noire, Mahebourg azordi gramatin, Vandredi le 8 Desam. De abitan lokalite, ki ena 28 an ek 30 an, inn arete.

Sa operasyon inn permet zot met lamin lo bann semans gandia ek lo enn sertin kantite eroinn, ki estime a anviron Rs 24 000.

Enn som Rs 7 625, ki soupsone provenir depi lavant ladrog, inn egalman sezi.

Operasyon-la ti mene par sef inspekter Jhurry, serzan Gunessee ek Anti Drug & Smuggling Unit Mahebourg, sou soupervizyon Deputy Commissioner of Police Bojhoo. Special Supporting Unit ek Dog Section Unit inn egalman solisite pandan sa exersis-la.

De zour avan, savedir Merkredi le 6 Desam, ti fer enn operasyon crackdown dan Barkly. Sa operasyon-la ti fer arestasyon sis personn, ek ti sezi enn sertin kantite ladrog.

Comments

comments