Pena Enn Gout Disan Dan Lopital Flacq

Ena enn grav problem ki pa pe fer surfas dan nou bann lopital. Dapre informasyon ki noun gengne, pena pint disan dan laboratwar Flacq ek se mem zafer dan tou laboratwar lopital otour Moris.

Kot bann pint disan ete ek kifer pa pe fer ‘blood collect’ ? Dapre enn sours, supoze fer bann ‘blood collect’ kan mank disan me prosin collect ki pou fer se le 20 Desam 2017. Me naryin pa pe fer pou rezoud sa problem-la.

Nou poz nou mem lakesyon kouma pou fer si ena enn aksidan grav kot enn viktim pe byin bizin disan? Kisana pou responsab? Eski zot pe dormi dan laboratwar? Se enn gran problem ki nou demann bann otorite konserne ek responsab minister lasante pran aksyon pli vit posib.

Kan fer ‘blood collect’ zot anvway sa laboratwar avan anvway lopital pou servi. Dapre infomasyon noun gengne, ena pasian pa pe gengn disan ek zot lafami pe bizin rod disan par zot mem. Se enn mank responsabilite ki nou pe dekrie. Nou finn aprann ki ena bann ‘blood collect’ ki ti supoze fer avan le 20 Desam inn cancel.

Comments

comments