Posesyon Gandia: Veer Luchoomun Rekonet Koupab

Veer Luchoomun inn rekonet koupab sou enn akizasyon posesyon gandia avek lintansyon pou distribue. Verdik inn tonbe azordi, Vandredi le 8 Desam, dan lakour intermediyer. Mazistra Raj Seebaluck estime ki pourswit inn resi prouv bann eleman reuni kont li.

Rekizitwar Me Steven Sauhoboa ek mem pledwari Me Rama Valayden atandu le 22 Desam. Swit a sa, mazistra Raj Seebaluck pou pronons santans kont frer depute Sandhya Boygah, ki ena 38 an.

Pou rapel, le 28 Mars 2011, Veer Luchoomun ti arete Rivière-du-Rempart avek 10,3 gram gandia ki ti disimule dan enn sak plastik.

Loading...

Comments

comments