PR School: Anais “Universite-la inn ferme ek mo bizin ranbours loan”

Anais* (non fiktif) inn apros nou pou rakont lamizer li pe pase apre ki so papa ti pran enn gro loan pou finans so ledikasyon. Aster apre ki universite-la inn ferm so laport, Anais retrouv li dan nwar ek bizin travay pou ranbours loan-la.

Nou interlokutris enn Rodriguaise ek ti vinn Moris pou swiv enn kour PR School of management and education. An Fevrie 2014, li ti tann lo radio ki universite-la pe donn bann zelev fasilite pou swiv kour.

“Mo ti interese ek inn pran kontak. Enn responsab inn konsey mwa ek linn dir mwa ki zot MQA approved. Apre nou kour, nou pou gengn enn sertifika ek li rekonet mondialman. Anplis, li pou byin fasil pou nou gengn enn ti travay. Monn koz sa avek mo papa ek linn desid pou pran enn loan pou mwa,” Anais konfie.

Le 21 Juin 2014 linn koumans so kour ek tou ti korek. Li ti supoze fer so bann lexamin le 21 Juin 2016 me akoz enn mismanagement, universite-la inn ferm so laport le 5 Desam 2016. Zot inn pous dat-la a sak fwa akoz bann problem intern.

“Ti ena mismanagement ek parfwa pa ti ena lecturer pou bann klas. Monn fer enn peyman Rs 170 000 pou 2 an ki mo ena mo resi. Kan kontakte zot, pa gengn oken repons. Monn bizin res Moris pou travay ek ranbours loan-la tigit tigit. Mo papa inn tonb malad tou akoz sa,” Anais dir nou.

Li bon zot kone ki bann zelev sa universite ki trouv St-Jean-la inn port plint stasyon lapolis Rose-Hill le 5 Desam 2016. Zot finn osi retenir servis avoka Shakeel Mohamed pou sa ka-la. Zot inn anvway sa dosie-la ICAC me ziska ler pa finn ena oken repons.

Nou viktim dan depresyon ek li bizin rod Rs 6000 sak mwa pou peye pandan 5 an. So papa ti met so kamion kom garan pou pran sa gro loan-la. Nou demann otorite konserne travay lo sa dosie-la pli vit posib paski sa zafer-la inn port lao 100 zelev prezidis.

Comments

comments