Connect with us

Pou Bani Bwat ‘Take-away’ Dan Rodrigues

Newsfeed

Pou Bani Bwat ‘Take-away’ Dan Rodrigues

Nouvo etap pou lil Rodrigues pli prop. Bann nouvo mezir pou rant an viger an 2018 konsernan lavant ek itilizasyon bwat ‘take-away’ ki servi pou sarye manze.

Ek li for probab ki sa prodwi-la pou bani dan Rodrigues. Dan sa kontex-la, konsey exekitif inn, pandan enn rankont ebdomader, le 1er Desam, pran not ki komisyon lanvironman kont lans enn konkour pou idantifie bann meyer opsyon pou ranplas bann bwat ‘take-away’.

Bann partisipan bizin travay lo konsepsyon, developman ek prezantasyon bann alternativ ek prezant enn proze. Zot pou evalue dapre bann kriter byin defini. Bann prodwi alternatif bizin vande a enn pri abordab, ekolozik, estetik ek inovan.

Sa trwa dernie lane-la, bann otorite lil Rodrigues inn bani itilizasyon sak an plastik, reglemante lapes orit ek a partir le 1er Zanvie, interdi inport bann veyikil plis ki 7 an.

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top