So Fianse Fer So Ser Ansint: Sejal “Noun desid pou kas tou relasyon avek Sanju”

Sejal* (prenon modifie), ki abit rezion Flack ek ena 28 an, ti apros nou pou rakont so mezavantir. Li rakonte ki so fianse Sanju* (prenon modifie) ek li mem zot ansam depi 7 an. Me enn zour, linn gengn enn dezagreab surpriz kan linn kone Sanju inn fer so ti ser Shika, 22 an, ansint. Zot ti ena enn relasyon intim ek sekre.

Sejal ti apros nou pou demann konsey paski sa enn gran dilema dan so lavi. Mem Sanju inn prezant so exkiz avek li ek inn dir si bizin marye avek Shika pou pa gat reputasyon lafami, li pre pou fer li. Me sa 7 an ki zot ti ansam inn gat lavenir Sejal.

Dabor, li remersie zot tou pou zot konsey. Sa inn soulaz li ek linn reflesi boukou apre ki linn lir tou komanter. Sejal dir ki linn asiz avek so fianse Sanju ek Shika azordi, Samdi le 9 Desam, pou koz sa ek finaliz tou.

“Nou finn zouen Bagatelle. Nou inn koze pandan dezer tan. Li ti difisil pou mo pran sa desizyon-la me zot inn ankouraz mwa. Monn anons Sanju ki nou pe koup tou kontak avek li. Mo ti fini predir Shika lo mo desizyon ek linn aksepte,” Sejal konfie.

Sanju pann dir naryin lo so desizyon ek inn aksepte ki li fotif ladan. Mem so ti ser Shika inn aksepte ek demann pardon. “Monn exkiz tou le-de ek monn dir depi azordi nou pena pou gard kontak. Monn osi konsey Shika pou fer enn aborsyon avan gat so lavenir,” Sejal dir nou.

Li kone ki se enn pese me li pena lot swa. Sejal dir li santi li soulaze ek inn desid pou refer so lavi. Li kone si li pa fer enn pa an aryer, so futur pou gate. Mem lavenir so ti ser pou gate. Me desizyon linn pran pou Shika intrig li. Li pa kone si li bon ou pa.

Sejal kone si Shika marye avek Sanju, dimin li kapav fer mem zafer avek Shika. Antouka, li demann nou konsey si li pe byin fer ek si li bizin al de lavan avek aborsyon-la. Eski Sejal pe byin fer lepep? Ki li bizin fer pou Shika? Li atann zot repons ek pou pran desizyon final pou so ti ser. Li pe pas par enn move difisil ek zot supor inn byin soulaz li. Mersi ankor enn fwa lepep.

Comments

comments