[Video] Filme Enn Papa Ki Pe Bat So Ti Garson Akoz Li Pa Pe Kapav Dibout

Inn filme enn papa tir so fristrasyon lo so ti garson dan Bichkek, Kirghizistan.

Lo video-la, nou kapav trouv papa-la donn enn koutpie so zanfan akoz li pa pe kapav met li dibout lo simin rekouver avek lanez.

Video-la inn filme par enn personn kinn asiste sa sen-la par lafenet so lakaz.

Video:

Nou kapav trouve ki zanfan-la pe esay met li dibout me li res tonbe mem.

Li resi met li azenou, me tonb par deryer ek abandone, alonze lo lanez.

Papa-la, kinn ankoler, perdi pasians ek donn so garson enn koutpie.

Bann temwin inn dir bann media lokal ki zanfan-la inn pik enn kriz zis avan filme sen-la.

Lapolis pe fer enn lanket lo ki finn pase ek sa papa 50 an-la inn arete.

Comments

comments