Vacoas: Riksha “7 an mo kontan li. Li anvi kit mwa ek mo ena enn mesaz lamour pou li”

Riksha* (prenon fiktif), 25 an ek enn abitant lesud, inn apros nou pou rakont so soufrans. Li kontan enn zom, Sandip* (prenon fiktif) ki ena 27 an ek abit Vacoas, depi 7 an. Me Sandip inn desid pou fini zot relasyon ek Riksha kontinie gard lespwar.
Nou viktim konfie: “Tou letan mo ti la pou li. Dan bann moman difisil osi. Mo ti pe pans pou fer mo lavenir avek li me aster li pa anvi kontinie avek mwa. An Fevrie 2016, ti fer 6 an nou ansam. Nou ti pe gengn bann ti clash kouma dan tou relasyon. Enn zour, li dir mwa nou fini tou lamem. Monn byin plere ek mo leker inn fer mal.”
Riksha dir ki mem sa zot inn gard kontak. Li doute ki Sandip ti an kontak avek enn lot fam osi ek li pa ti kontan. Li konfie ki linn trouv tou le-de ansam enn fwa-la. “Mo ti soke ek mo pa ti atann li pou fer sa avek mwa. Li ti dir mwa ki so kopinn sa kan monn demann li. Mo ti afekte boukou. Apre sa, noun perdi kontak ek enn sans boukou kamarad inn montre mwa zot sipor,” Riksha dir nou.
An Novam 2016, Riksha inn re gengn kontak avek Sandip. Li ti kontan sa zour-la. Zot inn osi zouen enn wiken kan Sandip inn demann li exkiz. “Linn dir mwa ki swadizan li ti pe pas letan avek lot fam-la. Depi sa ariv ziska Oktob 2017, tou ti korek me Vandredi lafin Oktob, linn koumans evit mwa ankor enn kou ek aret gard kontak,” Riksha azoute.
Pandan sa wiken-la, Sandip pann koz avek Riksha ditou. So Lindi answit, Riksha inn telefonn li me Sandip pann rod koz avek li. “Li dir mwa nou fini lamem paski li pankor settle dan so lavi. Ek pou pa gat mo lavenir li preferab mo blie li. Li dir so lapey tigit ek pa pou kapav nouri mwa. Malgre monn dir li mo aksepte sa, li pann rod kontinie,” li explike.
Riksha dir ki li anvi pas so lavi avek li ek li extra kontan li. Li res pans li toulezour. Nou interlokutris parfwa reve ki tou inn korek ant li ek Sandip. “Mo pa pe kapav move on. Mo ankor kontan li boukou. Mo anvi li kone ki mo pa pe kapav reste san li. Zame monn tronp li ek mank respe pou li. Mo leker inn fer mal boukou. Dernie fwa monn telefonn li se le 7 Desam ek linn dir mwa mem zafer,” Riksha dir an larm.
Nou viktim dezespere ek inn perdi lespwar viv. Li pe gengn bann tandans swisider ek pa pe kapav viv san Sandip. Li pa kone si Sandip ena enn lot fam dan so lavi. Li anvi nou ed li. Li bizin zot konsey lepep. Si zot ena kitsoz pozitiv pou dir Riksha, met enn komanter anba ek li pou lir. Li remersie zot an avans lepep.
Loading...

Comments

comments