[Video] Pomponette: Lapolis Fer Baraz Kont Bann Pikniker

Zot revolte ek desevwar avek gouvernman. Se samem ki bann pikniker resanti apre ki zot inn vinn pas lazourne laplaz Pomponette yer, Dimans le 10 Desam. Zot ti invite par Aret Kokin Nou Laplaz (AKNL). Sur plas, zot inn akeyir par enn baraz polisie. Antou ti ena 50 polisie.

Dapre Yan Hookoomsing, bann dimoun kinn vinn pas lazourne laplaz inn ‘tromatize’ par tousa polisie prezan-la. Dapre zot, bann polisie-la ti mem ena matrak. Apart bann polisie, li alegue, promoter Clear Ocean Resort and Hotel ti angaz servis bann bouncers…

Pa zis sa. Inn plas bann baraz an tol pou anpes publik gengn akse laplaz. AKNL kont depoz enn let buro premie minist azordi, Lindi le 11 Desam. Bann manb kolektif reklam ki laplaz Pomponette re vinn piblik.

“Lapolis inn pret serman pou defann lapopilasyon, pou aret bann kriminel, bann voler, bann marsan ladrog, bann violer. Nou pa bann kriminel.”

Li fer rapel ki dan so manifestasyon elektoral, lalians lepep ti indike ki zot pou met enn term a bradri bann laplaz. Se pourtan lekontrer ki pe pase…

De so kote, enn parmi bann manb AKNL dir linn ‘soke’ par saki pe pase laba. Li fer resortir ki linn vinn laplaz anpe ek pa ti atann pou akey zot koumsa. “Lapolis inn vinn masivman zis pou vey nou,” li deplore.

Li dir ki li pa pou rant dan zoue promoter-la ek bann otorite inn ordonn bann polisie pou fer baraz pou bann pikniker. “Li indign fer zot dibout fas a bann sitwayon.”

Anplis, li dir, bann polisie ena pli bon ki sa pou fer. “Zot inn pret serman pou defann lapopilasyon, pou aret bann kriminel, bann voler, bann marsan ladrog, bann violer. Nou pa bann kriminel.”

Video:

Comments

comments