Lenor: Enn Vie Madam Met Dife Lo Li Akoz Li Tro Soufer

Enn retrete, ki abit larezion lenor, inn esay fini so lavi Lindi apremidi le 11 Desam apre ki linn met dife lo li. Madam-la, ki ena 66 an, ti ena bann problem lasante ek ti nepli kapav siport bann douler ki li resanti toulezour.

So bann pros inn alerte par lafime ki ti pe propaze dan lakaz. Zot inn al guete vit vit ek dekouver ki linz vie madam-la dan laflam. Zot inn resi metriz laflam-la. Apre sa, zot inn transport viktim-la lopital lenor an irzans avan transfer li inite bann gran brile lopital Victoria, Candos.

So leta lasante inspir viv inkietid. Linn esay komet ireparab dan labsans so misie. Lapolis inn ouver enn lanket pou determinn sirkonstans exak sa dram-la.

Comments

comments