Connect with us

Nouvelle-France: “Mo fam ena enn aman ki pe rod kidnap mo zanfan 3 an”

Explik Ou Ka

Nouvelle-France: “Mo fam ena enn aman ki pe rod kidnap mo zanfan 3 an”

Enn abitan Nouvelle-France, 38 an, inn perdi so kontrol depi ki finn inform li so garson 3 an an danze enn kidnap. Linn trouv refiz avek so zanfan dan lakaz so mama. Li sir ki dimoun ki pe rod kidnap so zanfan se aman so fam – enn personn kinn perdi so travay apre ki enn minist inn demisyone. Papa-la inn depoz enn Precautionary Measure stasyon lapolis Souillac Vandredi le 8 Desam.

So kamarad inn averti li ki enn sertin dimoun pou kidnap so garson. Linn telefonn li, dan panik, Vandredi dernie ver 19hr10. “Linn dir mwa ki zom-la inn telefonn li pou dir li inform mwa ki li pou kidnap mo garson,” li dir.

Mari-la sir ki se aman so fam, enn abitan Plaine-Verte, ki deryer sa ek kinn pled koupab dan enn zafer eskrokri. Li azoute ki li ti pe doute so fam ena enn liezon avek li. Me sa fer zis de semen ki linn konfirm so bann dout.

“Mo ti nepli kapav avek bann zistwar mo fam. Monn gengn akse so kont Facebook,” li dir. Lo so profil, trouv fam sa abitan Nouvelle-France-la an konpayi so aman, ki li dir ‘my man’.

Anplis, bann vwazin inn konfirme ki zom-la ena labitid vinn guet so fam dan so labsans. “Fas a tou sa bann eleman-la, so fam inn avoue ki li pe antretenir enn relasyon avek sa prezume eskro-la.”

Dapre sa zom-la, bann menas pou kidnap so garson inn fer sirfas enn tigit apre ki so fam inn demann li pou met zot lakaz an vant. “Sa lakaz-la vo plizir milion. Avan, li ti pe insiste pou gard lakaz-la, me pa aster. Mo poz mo mem lakesyon apre ki mo konn le-pase so aman,” li konfie.

Se apre ki linn refiz pou vann lakaz-la plizir fwa ki sa abitan Nouvelle-France-la inn aprann so garson an danze. Li pe atann lapolis retras nimero ki finn telefonn so kamarad ek dir ki zot pe fer zot travay tro lantman. “Dan bann lezot ka, zot galoupe zot aret dimoun,” li explike.

Bann problem ant li ek so fam dat depi lontan. An 2015. alos ki li ti New Delhi pou so metriz, linn kontrakte enn infeksyon. Par laswit, li finn viktim enn atak serebral ki finn paraliz lamwatie so lekor. Se a sa bann moman lamem ki so fam inn koumans tronp li. “Mo ti mem viktim violans konzigal,” li deplore, larm dan lizie.

Pou prouve saki li pe dir, li montre enn Protection Order. Akoz li ti nepli kapav avek sa sitiasyon-la, li finn antam prosedir divors. Ek depi sa, linn retourn viv kot so mama. So fam touzour okip zot lakaz.

Solisite, prezume eskro-la nie ki linn fer sa call telefonn-la. Me li avoue ki li konn fam sa zom-la. “Se sinpleman enn bon kamarad avek mwa,” li soutenir.

Loading...

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Explik Ou Ka

To Top