[Video] Belle-Mare: Bann Pros Viktim-la Revolte Kont Pandit

Ti ena enn agresyon Dimans le 1o Desam dan Belle-Mare kot enn pandit inn bat enn zen mekanisyin kout matrak, bar feray ek marto ziska li tonb san konesans. Bann pros viktim-la inn alerte ek zot inn transport li lopital Flacq apre ki linn tonb san konesans.

Sa inn fer bann pros viktim-la revolte ek zot inn al divan laport pandit-la pou demann explikasyon. Inn bizin solisit led lapolis Belle-Mare pou kalme bann lespri.

Video:

Dapre informasyon noun gengne, pandit-la alegue ki zen mekanisyin-la inn vinn kokin dan so magazin ek linn agres li pou donn li enn leson. De kote viktim-la, zot alegue ki pandit-la ti obzekte ouvertir enn salon kwafez, ek linn tir so koler lo sa zen mekanisyin ki ti vinn menas li.

Lapolis Belle-Mare inn prosed a larestasyon pandit-la Dimans pou bann bezwin interogasyon. Enn lanket inn ouver ek pe kontinie dan sa zafer-la.

Comments

comments