Bato Krwaziyer: Enn Zen Anplwaye Morisyin Porte Mankan

Li ena 24 an ek kouma boukou Morisyin, sa zen zom-la inn trouv lanplwa lo enn parmi bann bato Royal Caribbean. Sof ki nou konpatriot pa finn donn oken sign lavi depi Vandredi le 8 Desam. Konpagni maritim-la inn lans enn avi de-resers.

Dapre lapres deor, Morisyin-la, ki enn anplwaye lo bato Vision of the Seas kouma ‘pool attendant’, pa finn retourn dan so plas travay Vandredi. Se samem ki port-parol Royal Caribbean inn indike.

Dapre bann zimaz kamera surveyans, zen Morisyin-la inn trouve, pou dernie fwa, lo pon bato-la ver 18hr14, Zedi. Me li pann retourn dan so kartie par laswit, port-parol konpayi-la indike.

“Les garde-côtes américains ont été informés et une recherche générale a été effectuée sur le bateau,” li dir. Dapre bann indikasyon depi enn sours ofisyel, insidan-la inn prodwir 100 mil depi Cozumel, osi apel li kouma la terre des hirondelles, dan enn zonn ki pa trouv dan juridiksyon bann gardkot Amerikin. Akoz sa se marinn Mexicaine kinn pran rele.

Konpayi Royal Caribbean refiz pou kominik non morisyin-la pou linstan. Tandi bato-la inn prevwar fer enn vwayaz sink zour an mer apre kit Galveston dan leta Texas pou bann stop dan peninsul Yucatan dan sud-est Mexique ek Cozumel, ki situe dan l’est Yucatan.

Loading...

Comments

comments