[Video] Komisyon Ladrog: 40 Lapel Telefonn Anrezistre Ant Azaree Ek Siddick Islam

Shahebzada Azaree, proprieter Gloria Fast Food ti fer fas komisyon ladrog azordi, Merkredi le 13 Desam.

Paul Lam Shang Leen inn interoz li lo so relasyon avek Siddick Islam. Li an prizon aktuelman pou trafik ladrog. Dapre Paul Lam Shang Leen, finn ena 40 esanz telefonik ant Azaree ek Siddick. Sertin lapel inn dire pandan 27 minit.

Divan sa bann fe-la, Azaree inn rekonet ki linn fer bann konversasyon telefonik avek Siddick. “Li ti pe demann ou ki seval pou gengne,” Paul Lam Shang Leen demann li.

Azaree inn explike ki Siddick Islam ti so vwazin avan so arestasyon ek zot lamitie inn kontinie apre so inkarserasyon. “Monn rann li vizit prizon osi,” linn dir. Li azoute ki trafikan-la ti pe rod nouvel so lafami. Shahebzada Azaree dir: “Mo pa proprieter seval. Mwa avek mo kamarad Tiger sponsor lekours. Mo pa zoue lekours boukou. Mo zoue avek moderasyon.”

Komisyon finn osi interoz li lo fe ki linn depans boukou larzan dan kazino an 2013. So kont banker pratikman zero. “Kot kass sorti?”, Paul Lam Shang Leen demande, ki finn met an gard Shahebzada Azaree.

Pou koz, linn prevenir li ki li pou sanksyone par enn lamann si li pa reponn bann kesyon ki linn poze.

Par ayer, Shahebzada Azaree inn osi fer bann konversasyon telefonik avek Lina Gentil. Total 17 konversasyon inn anrezistre an 2013. Konsernan so lyin avek Navind Kistnah, patron Gloria Fast Food inn explike ki linn fer so konesans dan kazino Domaine les Pailles. Ek se gras a zot pasyon pou seval.

Shahebzada Azaree pou fer fas komisyon ankor enn fwa Lindi le 18 Desam. Letan pou Paul Lam Shang Leen pou verifie bann detay ki Azaree inn avanse o size Navind Kistnah.

Video:

Comments

comments