[Photos] St Julien D’Hotman: Kolizyon Ant Enn 4×4 Ek Loto

Inn ariv enn aksidan azordi gramatin, Merkredi le 13 Desam, koumansman St Julien D’Hotman ant enn 4×4 ek enn loto ver 06hr45.

Lapolis inn mande sur plas pou pran kontrol lasitiasyon. Larout ti bloke pou enn sertin moman. Nou pena detay lo bann blese pou linstan.

Lapolis Camp-de-Masque inn ouver enn lanket pou konn sirkonstans exak sa aksidan-la. Dapre premie eleman lapolis, plizir veyikil inplike dan sa aksidan-la.

Larout inpe glisan apre lapli ek nou konsey tou otomobilist pridans ek vizilans lo larout.

Comments

comments