Parsyel No18: Danrajsingh Aubeeluck Viktim Enn Agresyon

Linn atake par trwa individi ki ti ena revolver avek zot dan Quatre-Bornes. Se samem ki Danrajsingh Aubeeluck alegue, lider Parti Malin, yer, Merkredi le 13 Desam, avek lapolis Quatre-Bornes.

Li explike ki li ti pe partaz bann trakt ver 20hr pou eleksyon parsyel kan sa insidan-la inn deroule.

Pandan sa alterkasyon-la, Danrajsingh Aubeeluck inn blese lo so figir. Apre ki linn port plint stasyon lapolis Quatre-Bornes, linn al lopital Victoria, Candos, pou resevwar bann swin.

Comments

comments