Quatre-Bornes: Mohammad 26 An “Li agres mwa kout bar feray ek menas mwa avek kanif”

Mohammad Naadherudin Said, ki ena 26 an abit rout rwayal Souillac. Sa papa de zanfan-la, ki ena 5 ek 7 an, anplwaye kouma kontroler bis par konpayi Perle de la Savanne. Dan lamatine le 24 Novam 2017, linn viktim enn agresyon anplin lari kan li ti pe travay.

Mohammad explike ki so prezime agreser enn lot kontroler bis pou enn konpagni transpor rival.

Dapre nou interlokiter, sa insidan-la inn arive ver 08hr15, kan li ti pe travay lo lalign 243 ki kouver traze Chamarel-Quatre-Bornes. “Nou ti kit lagar Quatre-Bornes ver 07hr55. Sirkilasyon ti bloke. Kan noun ariv bistop La Louise, noun anbark bann pasaze avan kontinie nou larout. Alos ki nou ti pre pou demare, enn lot bis individiel inn blok nou simin ek kontroler bis-la inn desann pou pas bann remark deplase. Li dir ki ‘nou pe kokin so bann pasaze’. Linn koumans insilte mwa ek menas pou agres mwa. Bann pasaze bis-la inn temwin sa sen-la. Monn prefer evit enn laguer ek monn remont dan mo bis. Linn tir mwa depi mo veyikil ek inn zet mwa andeor,” viktim-la afirme.

Bar feray ek kanif

Enn diskisyon inn eklate ant de kontroler bis-la. Ek san atann, Mohammad indike, so agreser inn pran enn bar feray ek inn donn li plizir kou. Linn esay evit bann kou-la ek defann li mem. Linn resi zet bar feray-la depi so agreser so lamin. “Linn retir enn kanif sa ler-la depi so pos ek inn esay donn mwa bann kou avek sa. Erezman, bann dimoun ki ti laba inn interpoze ek inn kalme li. Kontroler-la inn remont dan so bis ek inn ale ek profer bann menas kont mwa. Li dir mwa li pa pou kit mwa koumsa,” Mohammad azoute.

Viktim-la, blese lo so koud, inn fer enn depozisyon kont kontroler bis-la pou agresyon ek menas dan stasyon lapolis Quatre-Bornes. Apre, avek enn form 58 lapolis, linn al lopital Victoria, Candos, kot linn resevwar bann swin. Mohammad dir ki lapolis pankor pran aksyon kont agreser-la ek li per tansyon li residive.

Zen papa lafami-la invit bann otorite konserne pou pran sanksyon kot li, ‘akoz li pa merit ena enn lisans kontroler bis vu ki sa insidan-la inn prodwir divan piblik ek sa alterkasyon-la inn terni zimaz bann anplwaye so konpayi.’

Interoze, lapolis inn inform nou ki ‘lanket pe kontinie dan sa zafer-la.’

Comments

comments