Stasyon Grand-Gaube: Lapolis Aret So Garson Pou Vol. Enn Papa Atak De Polisie.

Papa ek garson retrouv zot deryer baro. Damien D., 23 an, ti reserse depi enn sertin letan par lapolis Grand-Gaube. Vandredi, lapolis inn aret li. So papa, 55 an, pa finn apresie. Linn al stasyon lapolis pou montre so koler ek inn agres de polisie. Merkredi, linn arete par lapolis.

Lapolis Grand-Gaube ti pe rod sa zen zom-la depi plizir mwa. Koni pou bann servis lapolis, ti ena plizir manda dare kont li. Li ti osi sispekte pou plizir ka vol. Alos ki linn disparet lo radar lapolis, bann polisie inn aprann ki enn voler inn rant dan enn lakaz dan larezion. Oter sa vol-la ti Damien D. kinn kokin pwason. Bann polisie inn al sir plas ek inn resi met lamin lo sispe-la.

Menot dan lamin

Damien D. inn kondwir stasyon lapolis avek menot dan lamin. Enn desizyon ki so papa pa finn apresie, paski apre enn ti letan linn debark dan stasyon lapolis, ek inn reklam bann explikasyon lo arestasyon so garson. Bann polisie inn fer li konpran ki ena plizir manda dare kont zen zom-la. Me sa pa finn satisfer li.

Dapre bann polisie, papa-la inn agres zot. Linn bouskil zot. Pandan sa bouskilad-la, semiz enn parmi bann polisie-la inn desire. Papa-la inn answit ale. De polisie inn fer enn depozisyon kont li.

Tandi garson-la, plase an eta darestasyon, inn avoue ki linn partisip dan enn vol. Pandan so konparisyon lakour, Damien D. inn inkilpe pou vol ek non respe so remiz an liberte sou kosyon. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte sou kosyon. Papa-la inn inkilpe provizwarman pou agresyon lo enn polisie. Lanket polisiyer pe kontinie dan sa de ka-la.

Loading...

Comments

comments