[Video] Agresyon Belle-Mare: Pandit Dir “Eski dan video zot trouve mo bat li?”

Relizie-la inn finalman reazi swit a bann alegasyon agresyon kinn porte kont li. Li explike ki zame linn bat zen mekanisyin-la. Lorizinn sa diskisyon-la se enn plint kinn fer kont bann vwazin ki opere san permi.

Dapre tifi relizie-la, se Sanil Sookun kinn menas so papa ek kraz so magazin. Linn agrese lo so soursiy ek akoz sa blesir-la linn bizin met 7 pwin.

Video:

Sef relizie-la dir li fer konfians lapolis dan sa lanket-la.

Loading...

Comments

comments