Goodlands: Jayantee 71 An “Mo garson bat mwa kout balie ek zour mwa”

Enn abitant Goodlands, 71 an, inn agrese kout balie, Dimans le 10 Desam, dan so lakaz. So agreser so prop garson ki ena 43 an. Mama-la inn port plint stasyon lapolis ek so garson inn arete. Avek bann anketer, li explike ki linn azir dan enn moman koler ek deprim.

Se pa premie fwa ki sa mama-la inn viktim britalite ek agresyon delapar so garson. Depi plis ki kat mwa, Jayantee (prenon modifie) alegue, ki li sibir bann violans so garson Dev (prenon modifie) ek pou naryin. Dimans, ti gout dilo kinn debord vaz. Ti midi parla kan Dev inn debark kot li. Linn koumans zour so mama.

Jayantee inn rod konn rezon pou so koler, me so bann parol inn zis anpir bann zafer. So garson inn pran premie zafer linn trouve, enn balie, ek inn koumans donn li bann kou. Apre sa akt violans-la, Dev inn ale.

So mama, kinn gengn dimal lo plizir parti so lekor ek kinn plin avek sa move tretman-la, inn fer saki li ti bizin fini fer depi lontan. Linn port plint avek lapolis.

Depozisyon

Dan so depozisyon, Jayantee explike ki so garson inn mem kraz enn parti so lakaz. “Mo garson agres mwa depi plis ki kat mwa ek zame mo finn port plint kont li akoz mo ti pe gard lespwar li sanze. Apre ki linn agres mwa Dimans dernie, linn kraz de stati Bondie ek kraz vit.” Par laswit, avek enn Form 58 lapolis, Jayantee inn al lopital lenor pou bann swin. Apre sa, linn otorize pou rant kot li.

Apre so plint, lapolis Goodlands inn aret Dev. Interoze, linn aksepte saki linn fer. “Mo latet fatigue ek mo finn azir dan enn moman koler.” Linn plase an detansyon. Apre Lindi, linn konparet divan tribinal Pamplemousses sou enn sarz provizwar ‘assault upon elderly person.’ Linn libere kont enn kosyon Rs 2 500. Lanket sipervize par inspekter Persand.

Comments

comments