Grand-Gaube: Li Lapes Enn Rekin Tig Ki Pez 500 Kilo

Enn rekin tig de met inn repese dan lagon Grand-Gaube dan lasware Zedi le 14 Desam. Li ti difisil pou retir li depi dilo me peser-la inn gengn enn gran sirpriz.

David Parker, ki koni kom Pepito, enn peser lokalite inn kaptir li pa lwin avek lelvaz pwason. Dapre sa zom ki ena 20 an parla, rekin tig-la pez plis ki 500 kilo.

Li bon zot kone ki enn rekin tig li danzere ek promene pre kot koray dan nou lagon. Li deziem rekin pli danzere dan dilo apre rekin blan.

Loading...

Comments

comments