Camp-Caval: Saki So Madam Fer Avek Li Pou Fer Zot Soke

Sa abitan Camp-Caval-la, ki ena 31 an, konsterne. Linn al biro Central Criminal Investigation Department (CCID), Vandredi le 15 Desam, pou port plint enn deziem fwa kont so madam.

Dapre li, so madam inn esay touy li apre ki linn roul lo li avek so loto le 14 Novam. So premie plint, anrezistre mem zour insidan-la stasyon lapolis Curepipe, inn klasifie kouma enn aksidan larout, li afirme.

An efe, koup-la inn separe depi plis ki enn an. Mari-la inn kit twa konzigal pou res kot so bann paran. Dan lasware le 14 Novam, linn al lakaz so madam pou al rann vizit so garson, ki ena 3 an. Apre ki li fini guet so zanfan, viktim-la inn sorti depi lakaz-la pou al dan so loto. Se lamem ki insidan-la inn prodwir, divan regar so bann pros. So fam inn roul lo li ek tren li plizir met avan kontinie so larout.

Plizir fraktir

Me kan linn al stasyon lapolis Curepipe, li aprann ki mama so zanfan inn pas avan li, pou dir ki so ex-mari ek so bann pros inn vinn kot li pou agres li. Alos li pa ti ena oken swa ki pou kontinie so larout akoz li ti pe esay bar so simin. Blese-la inn port plint ek enn lanket inn ouver.

Apre ki linn sibir plizir fraktir, viktim-la inn pas 17 zour dan lopital Victoria, Candos. Me linn gengn enn gran sirpriz kan lapolis pann aret so madam. “Linn roul lo mwa, mo nepli kapav travay, ek mo gengn difikilte marse. Lapolis dir ki se enn aksidan larout,” li rakonte. Li azoute ki li pann aret fer ale-vini stasyon lapolis malgre leta so lasante, ek swete ki fer lazistis dan sa zafer-la. Linn plin atann ek inn desid pou port plint sa zafer-la avek CCID.

Comments

comments