Pointe-aux-Sables: Li Al Rann Vizit So Ser Ek Perdi Lavi

Trist fin pou Jean-Claude Michel, 64 an. Sa abitan Pointe-aux-Sables-la ti lo so motosiklet lo larout prinsipal so lokalite Vandredi apremidi le 15 Desam kan linn tap avek flan enn bis. Linn mor sur lekou.

Jean-Claude Michel ti pe retourne depi lakaz so ser ki trouv Terrasson kot li ti al pran lapintir, dapre so bann pros. Linn kit so lakaz ver 12hr15. Viktim-la, ki travay kouma souder, ti anvi fer lapintir dan so lakaz pou akeyir nouvo lane. Me kan li ti pe retourne, linn double enn veyikil ek inn violaman tap avek flan enn bis.

Motosiklist-la inn mor sur lekou. Lekor san lavi viktim-la inn transporte lamorg lopital Victoria, Candos kot enn otopsi inn pratike. Tandi sofer bis-la, linn kondwir stasyon lapolis larezion. Linn fer enn lalkol test kinn revel negatif.

Interoze, sofer-la explik bann anketer ki motosiklist-la inn double enn veyikil avan tap avek flan so bis. Linn largue lo parol ek bizin konparet divan Bail and Remad Court azordi, Samdi le 16 Desam, pou enn inkilpasyon omisid involonter. Lanket, mene par serzan Jeebun, inn plase sou soupervizyon sef inspekter Rajanah.

Kot bann Michel lari Tecomah, Pointe-aux-Sables, zot tou boulverse. Sa trist nouvel-la inn propaze dan kartie-la ek plizir pros ek kamarad inn fer deplasman pou rann omaz Jean-Claude Michel.

Coralie, so belfi 29 an, explike ki so boper ti anvi pintir lakaz pou akeyir nouvo lane. “Mo boper pa ti mem manze avan kit lakaz ek se byin trist. So belser ti fini tir so manze ek li dir li pe al sers lapintir avan ek li pou retourn vit. Depi ki noun rant dan peryod lane, li ti exsite pou fer lane me destin inn desid enn lot zafer pou li,” Coralie dir.

Dapre li, Jean-Claude Michel ti enn bon vivan ki pa ti pe rat oken evenman aktialite. “Mo boper ti an bonn sante ek ti pe viv so lavi byin. Li ti kontan al bal avek so bann kamarad pou amize. Mo trist ki li nepli dan sa lemond-la. Mo zanfan pa pe kwar ki so granper inn ale. Tou lafami boulverse par sa dram-la,” Coralie rakonte.

Funeray viktim-la pou fer azordi, Samdi le 16 Desam.

Comments

comments