Connect with us

Rivière-du-Rempart: Ziyaad, 13 An, Vann Melondo Pou Ed So Mama

Newsfeed

Rivière-du-Rempart: Ziyaad, 13 An, Vann Melondo Pou Ed So Mama

“Mo travay isi misie.” Se samem ki Ziyaad (prenon modifie) inn reponn kan bann eleman brigad miner Piton inn demann li, Vandredi le 8 Desam. Ek li ena zis 13 an. So anplwayer inn verbalize.

Kouma Ziyaad inn retrouv li dan sa sitiasyon-la pou vann melondo dan Rivière-du-Rempart si zen ? Sa adolesan-la inn kit lekol depi Standard 6. A enn moman, li ti plase dan enn shelter Child Development Unit (CDU). Me li pann res lontan. So mama, Premila, ki ena 49 an, rakonte ki a sak fwa li ti pe sove.

Li ena 49 an, Premila travay dan enn sosiete netwayaz. Li indike ki li viv dan enn lasam kot so ser dan Plaine-des-Roches. “Mo separe avek mo misie. Ti travay ki Ziyaad inn gengne 2-3 semen desela ed mwa boukou.” Dayer li travay pre kot Ziyaad vann melondo.

So regar lo bann evenman resan: “Mo pa konpran kifer li pa kapav fer sa tipti travay-la. Ki li pou fer lakaz ?” Li azoute ki depi adolesan-la agase dan lakaz. “Li pou fini par trene dan lari…”

Sa mama-la soutenir ki Ziyaad inn subir enn operasyon apre ki li ti tonbe depi enn pie. “Li pa kapav lev bann zafer lour. Li ti pe fer enn travay leze isi.” Li pans pou fer enn kour plonbri byinto.

Ziyaad ena osi de ser ki ena 14 ek 15 an. Zot inn plase dan enn sant akoz bann vwazin inn fer plint ki so bann zanfan trene lo lari. Me mama sa lafami-la mintenir: “A sak fwa ki mo al guet zot, zot plere. Zot anvi retourn lakaz.”

Anplwaye Ziyaad ena 18 an. Linn interpele pandan enn operasyon mene par brigad miner Piton sou soupervizyon serzan Hoosenee Vandredi. Li ti pe donn adolesan-la Rs 100 par zour pou vann melondo.

Comments

comments

Continue Reading
You may also like...

More in Newsfeed

To Top