[Video] Rajesh Bhagwan Ankoler Kont Prezans Anil Bachoo ek Rajesh Jeetah

Li pa dakor ki bann manb Ptr prezan dan Louis Nellan A Government School. Rajesh Bhagwan ankoler kont Anil Bachoo ek Rajesh Jeetah akoz zot prezan divan portay. “Pa gengn drwa fer canvassing,” linn dir. Depite mov inn dir zot ki zot pena drwa res 200m depi sant vot.

Video:

Anil Bachoo inn explike ki li campaign manager Arvin Boolell ek ki li kapav rant dan lakour etablisman-la. “Mo gengn drwa vinn dan lekol provided mo pa fer canvassing.”

Comments

comments