Dram Kaskad GRSE: So Latet Tap Avek Enn Ros Kan Li Plonze. Jules César Verne 21 An Desede.

Linn blese lo so latet kan linn zet dan dilo kaskad Grande-Rivière-Sud-Est (GRSE) pandan enn sorti ant kamarad. Atlet Jules César Verne, 21 an, inn rann lam Samdi le 16 Desam. Pandan enn plonze, so latet inn tap avek enn ros, Merkredi le 13 Desam. Linn kondwir lopital Flacq avan transfere lopital Rose-Belle kot linn admet.

Jules César Verne inn konn enn lafin trazik. Depi 2016, sa atlet dorizinn Rodrigues-la ti Moris pou konplet so bann letid. Li ti pe frekant iniversite Moris kot li ti pe aprann informatik. Merkredi le 13 Desam, Jules ek so bann kamarad inn al kaskad GRSE. Li abitie plonze, dapre so bann kamarad, ek linn zet dan dilo a plizir repriz. Ver 13hr, Jules inn zet depi lao kaskad-la ankor enn kou. Me sann fwa-la linn blese lo so latet kan linn tap avek enn ros. So bann kamarad inn transport li lopital Flacq deswit. Depi laba, atlet-la inn transfere lopital Rose-Belle kot linn admet.

Lapolis Bel-Air/Rivière-Sèche inn ouver enn lanket lo sa dram-la. So bann kamarad inn interoze. “Jules ti pe fer ban plonzon e li finn zet par latet. Linn blese lo latet ek inn sorti depi dilo. Kan noun trouve linn blese lo latet, noun transport li lopital. Li ti osi enn bon plonzer,” so bann kamarad inn explik bann anketer. Apre zot interogatwar, zot inn otorize pou rant lakaz.

Samdi le 16 Desam, Jules César Verne inn rann lam. Lotopsi pratike par medsin lezist, Dr Maxwell Monvoisin, inn atribie dese viktim-la a enn fraktir krann.

Bann kamarad boulverse

Bann kamarad Jules boulverse. “Li difisil pou kwar ki li nepli dan sa lemond-la. Linn ale tro boner. Nou pena oken mo pou dekrir ki nou pe resanti. Sa fer enn pwa dan leker. Li pou mank nou,” enn parmi so bann kamarad dir.

“Jules ti byin debrouyar. Si li ti anvi kitsoz, li ti pe travay dir pou gengn li ek ti pe fer tou pou realiz so bann rev. Li ti pe touzour fer prev responsabilite ek pa ti pe ezite pou ed so prosin. Dayer, vu ki li ti atlet, li ti pe touzour ankouraz mwa pou pratik spor. Kan monn aprann linn desede, monn soke. Jules ti mo konfidan ek zame linn les mwa tonbe,” so kamarad lanfans konfie.

Kamarad ek bann pros inn rann li enn omaz lo so paz Facebook. Dayer, so bann kamarad ki ti akonpagn li kaskad inn mem poste inpe foto ki zot inn pran ansam pandan zot sorti GRSE Merkredi dernie. “Big up for everything, cheers with you bro, U will always stay in my heart…Will never forget you, RIP bro,” nou kapav lir lo enn parmi bann foto-la.

Lekor viktim-la inn repatrie Rodrigues Dimans le 17 Desam.

Comments

comments