Rivière-du-Rempart: Sarojini 61 An “Mo neve menas pou touy mwa ek mo mari”

Enn zom 71 an ek so madam 61 an, ki abit larezion lenor, inn agrese par zot neve Zedi ek Vandredi dernie. Linn donn bann-la menas demor. De depozisyon inn fer stasyon lapolis Rivière-du-Rempart Zedi ek Vandredi.

Viren* (prenon modifie), 71 an, ek so madam Sarojini* (prenon modifie), 61 an, dir zot pe viv dan freyer. Sarojini inn port plint kont so neve ki ti agres so mari. “Mo neve bwar rod sikann ek linn bat mo misie san oken rezon. Li ti pe mal konport li anver nou,” Sarojini explike dan so depozisyon. Apre so premie depozisyon, linn akonpagn so misie lopital SSRN, Pamplenmousses. Viran, kinn resevwar bann kou lo plizir parti so lekor inn otorize pou rant lakaz apre ki linn resevwar bann swin neseser.

Vandredi gramatin, Deven* (prenon modifie), 44 an ek neve sa koup-la, inn residive. Alos ki Sarojini ti pe marse dan landrwa, linn apros li ek inn menas li avek enn plans. Dapre Sarojini, linn dir lapolis ki so neve inn dir li: “To finn met mwa lapolis, lapolis pa pou kapav fer mwa naryin, to pou tire oubyin to pa pou tir case-la, si to pa tir li mo pou touy zot tou le de.”

Viktim-la azoute ki Deven inn insilte li: “Li ti telman violan ki mo pann dir li naryin. Monn sove. Me linn swiv mwa ek inn agres mwa avek plans-la. Linn dir si mo pann konpran saki linn dir li pou fini mwa ek mo mari. Mo per pou mo sekirite ek pou mo mari. Dayer, nou viv tousel ek Deven kapav atak nou. Nou pa pou kapav defann nou sa laz-la,” Sarojini explike dan so depozisyon.

Prezime agreser-la aktivman reserse par lapolis Rivière-du-Rempart pou agresyon ek menas verbal. Lanket polisiyer pe kontinie dan sa zafer-la.

Comments

comments