[Video] Danrajsingh Aubeeluck: “Tou saki pena enn kote lerin, lamin ou lipie, mo pou donne zot Rs 15 000 pansion”

Danrajsingh Aubeeluck, lider Parti Malin, inn fer tou pou tou pou konvink tou saki pa ti ankor al vote yer, Dimans le 18 Desam, dan no.18. “Tou saki pena enn kote lerin, lamin ou lipie, mo pou donn zot Rs 15 000 pansion.”

Mr Malin pa finn kasiet so koler anver Irfan Rhaman, komiser elektoral, ki, li dir, ti inzist anver li. Li reklam so demision avan dir “Mo pa per twa komiser elektoral.”

Video:

Comments

comments