Cité-Vallijee: Sarah “Segatie Double K inn viol mwa ek sodomiz mwa..”

Enn fam ki ena 30 an parla alegue ki Double K inn agres li sexuelman. Santer-la inn arete Lindi le 18 Desam. Linn konparet tribinal Port-Louis sou de akizasyon provizwar viol ek sodomi. Li dir ki plinyant-la ti konsantant, ek afirme ki li pou donn plis detay bann anketer dan prezans so avoka.

Curtis Empeigne alias Double K dan gran problem. Santer-la inn arete Lindi par lapolis Bain-des-Dames apre ki enn fam inn port plint kont li dan stasyon lapolis. Dan so depozisyon linn fer Dimans, Sarah (prenon modifie), ki ena 30 an parla, akiz li pou agresyon sexuel.

Santer-la klam so inosans. Li dir bann anketer ki plinyant-la ‘ti konsantant’, ek presize ki li pou donn plis detay dan prezans so avoka. Double K inn konparet divan tribinal Port-Louis Lindi. De akizasyon provizwar viol ek sodomi inn retenir kont li. Lapolis inn obzekte so remiz an liberte kondisyonel ek linn rekondwir dan selil polisiyer.

Tandi abitan l’est-la, linn examine par enn medsin lapolis. Dan so plint, li rakonte ki li ti al dan enn lasware dan Cité-Vallijee Vandredi aswar. So landimin matin, li kontinie, alos ki li ti pe atann bis pou rant kot li, enn otomobilist inn arete pou propoz li enn lift. “Mo ti pe atann bis Vallijee kan sa santer-la inn aret so loto pre kot mwa,” li dir.

Viol ek sodomi

Sarah afirme ki linn rekonet li. Li ti, dapre li, Double K. Akoz li konn li, linn aksepte mont dan so loto. Me santer-la inn amen li dan enn lakaz ki trouv Cité-Vallijee kot linn viol li ek sodomiz li sou menas enn kouto. “Sir plas, noun koze. A enn moman, linn rapros avek mwa ek inn koumans tripot mwa. Monn pous li. Linn propoz mwa pou gengn rapor sexuel avek li. Monn refize,” li konfie.

Sa ler lamem, bann zafer inn dezenere. Sarah soutenir ki linn esay sove me zom-la inn imobiliz li. “Linn pran enn kouto lakwizinn ek inn menas mwa. Mo ti panse li pe rod fer mwa per. Alos mo pann sede. Sof ki linn agres mwa kout kouto-la lo mo figir. Linn met kouto-la kot mo lagorz ek linn dir mwa ki si mo fer kitsoz sa pou vinn pli grav.” Linn per pou so sekirite ek zen fam-la indike ki li pa ti ena lot swa ek korpere. “Linn viol mwa ek sodomiz mwa. Monn osi blese lo mo lazam. Apre linn dormi. Monn profite pou sove. Samem ler monn al lopital.” Lapolis pe kontinie zot lanket dan sa zafer-la.

Loading...

Comments

comments