Lopital Jeetoo: So Lepous Disloke, Li Retrouv Li Avek Enn Fraktir

Enn lanket intern inn ouver dan lopital Dr A. G. Jeetoo pou fer lalimiyer lo enn alegasyon neglizans medikal. De infirmie inn pratik enn intervansyon san permisyon enn dokter lo enn vie madam.

Li ena problem leker ek diabet, Fatema Mohamedally, 72 an ek abitant Le Hochet, Terre-Rouge, ti al lafwar Cité Martial, Samdi le 9 Desam ver 09hr30. A enn sertin moman, madam-la inn fer enn malez ek inn tonb anba. Linn kondwir an irzans lopital Dr A. G. Jeetoo par so garson Reaz. So manton inn ouver ek so lepous lamin drwat inn disloke.

Kan linn ariv lopital, Fatema Mohamedally  inn admet kot zot inn met kat pwin lo so manton. Enn lexamin X-ray inn indike ki viktim-la so lepous inn disloke. Zot inn apel enn spesialist departman ortopedik. “Enn infirmie inn vinn pran dosie mo mama ek inn admet li dan mini blok operatwar. Mo ti pe atann deor kan monn tann mo mama kriye for. Mo finn rant andan ek mo trouv mo mama pe soufer. Li dir mwa enn infirmie inn blok so lamin ek enn lot ti pe rod remet so pous dan so plas. Ek pa ti ena oken dokter specialist. Zot finn pran lo zot ek inn fer sa,” Reaz rakonte.

Infirmie-la inn met plak dan so lamin. Kan spesialist-la inn vini, linn dir Fatema Mohamedally bizin fer enn lot lexamin X-ray. Ek rezilta akablan. “Alos ki premie lexamin indike ki lezo so lepous inn bouze enn kar dan drwat, deziem-la revele ki linn deplase 3/4 dan gos. Apre ki monn demann infirmie-la lo lepous mo mama, spesialist-la inn dir bizin plas li dan lasal,” Reaz dir.

Lamin Fatema inn koumans vinn ble. Reaz inn aprann avek medsin-la ki so mama bizin fer enn operasyon. Li estime ki se enn neglizans medikal ek linn port plint avek Deputy Superintendant lopital-la kot li satisfe avek lakey linn gengne. “Monn tann responsab lopital-la demann medsin: Ki sann-la finn donn otorizasyon pou dres lepous-la? Apre li dir mwa zot pou fer enn lanket. Mo mama finn bizin opere ek met enn sipor dan so ledwa akoz iresponsabilite ek mank profesionalism sa infirmie-la. Ek mo swete ki ena aksyon desipliner.”

Reaz kont egalman depoz enn plint ofisiel minister lasante dan bann zour ki pe vini. Solisite, enn responsab lopital Dr A. G. Jeetoo inn deklare ki pe fer enn lanket pou fer lalimiyer lo sa zafer-la.

Comments

comments