Trou-aux-Biches: Enn Sofer Ki Sou Inplike Dan Enn Aksidan Grav

156 mikrogram. Se to lalkol ki Clarel (prenon modifie) ti ena dan so disan, swa 6 fwa plis ki limit otorize, kan li ti inplike dan enn aksidan larout Samdi le 16 Desam.

Sa sofer 42 an-la, inzeniyer konsiltan, ti lo volan so vann dan lazourne Samdi kan linn tap avek enn mobilet kondwir par Awshad, 26 an, dan Trou-aux-Biches. Éric, 41 an, pasaze mobilet-la, ek sofer-la inn blese grav. Zot inn transporte lopital. Éric inn admet dan swin intansif ek Awshad dan lasal.

Sofer vann-la inn kondwir stasyon lapolis larezion kot linn fer enn lalkol test kinn revel pozitif. Li ti ena 156 mikrogram lalkol dan so disan ek linn plase an detansyon. Dimans le 17 Desam, linn largue lo parol. Lindi, linn al stasyon lapolis pou donn so version de-fe. Motosiklist-la pann fer enn lalkol test akoz so leta lasante kritik. Toutfwa, linn fer bann test disan.

Koler ek revolt

Bann pros de viktim-la pa kasiet zot koler. “Sa sofer-la inn bwar plis ki limit otorize ek lavi nou lafami an danze. Ladan, lapolis les li ale koumsa? Se inakseptab,” bann pros de viktim-la dir.

Guildiane, madam Éric, inn osi revolte. “Mo mari ek mo frer Awshad dan enn leta kritik akoz enn sofer ki sou. Si li ti asim so responsabilite, ti kapav evit sa aksidan-la. Éric ti pe akonpagn mo frer labank pou tir kas. Li ti bizin aste lapintir pou bann travay renovasion nouvo lane. Aster mo misie pou bizin fer lane dan lopital ek dokter finn dir li pa pou byin osi vit. Éric pou bizin fer enn deziem operasyon. Ek mo frer inn sibir plizir fraktir. Lalwa bizin pli sever anver bann sofer ki sou. Mo mari ek mo frer ti kapav perdi lavi ek mo swete zot retabli pli vit posib,” Guildiane konfie. Lapolis pe kontinie zot lanket dan sa zafer-la.

Loading...

Comments

comments