[Video] Bann Paran Fors Zot Zanfan Pou Bwar Lalkol Ek Fim Gandia

Bann paran ki ena 17 ek 18 an inn arete zot lakaz ki trouv Formosa, Argentine, apre ki enn video boulversan inn partaze partou lo rezo sosio.

Dan video-la, nou trouv enn tipti tifi pe fim sigaret ek bwar labiyer, forse par so bann paran.

Li koumans soule ek laguer pou res leve ziska li tonb par ledo. Sa moman lamem so bann paran koumans riy li.

Dapre sertin rapor, bann paran inn mem fer li fim gandia.

Bann servis sosio inn pran lagard zanfan-la depi so bann paran par mezir prevantiv, ziska lanket lapolis fini.

Se granmer ti zanfan-la ki pe okip li aktielman.

Bann paran dir ki video-la se enn blag ek zanfan-la pann konsom naryin ek zot ti pe fer sanblan.

Voyez la vidéo:

Comments

comments