[Video] SSS Floreal: Bann Zelev PSAC Dekouraze Kan Guet Leta Zot Fitir Kolez

Enn parmi nou bann fans inn fer nou parvenir enn video ek bann foto pou montre leta kolez SSS Floreal. Kan nou guet video-la, nou trouv leta deplorab lanvironman kolez-la.

Laplipar bann zelev PSAC inn dezespere ek dekouraze kan zot inn al guet zot fitir kolez. Zot demann zot paran pou fer transfer zot.

Video:

Ki zot panse lo leta kolez-la? Li bon zot kone ki problem-la li inpe partou dan tou kolez otour Moris. Zot pa panse ti bizin fini dres bann kolez-la avan zelev PSAC vinn guet zot fitir kolez? Eski zot panse enn paran pou santi li konfortab pou anvway so zanfan enn kolez parey? Met enn komanter.

Loading...

Comments

comments