[Exclusive Video] Mahebourg Waterfront: Li Fim Touzour Ek Drague Touzour

Li demande kot nou bann zenes pe ale, kot nou sosiete pe ale. Bann zen koup nepli ena laont ek nepli ena respe pou gran dimoun ek zanfan. Ramesh* (prenon modifie), 36 an ek abitan Mahebourg, dir linn soke kan linn trouv sa sen-la divan so lizie dan Mahebourg Waterfront.

Linn kaptir enn koup pe drague divan li ek so lafami kan li ti al fer enn letour Mahebourg Waterfront. Ti osi ena bann lezot zenes ki ti pe ‘kas poz’ sa ler-la. Parmi ti ena bann anplwaye ki ti lot kote dan enn konversasyon. Zot pou kapav vizyonn video-la pli anba.

“Mwa mo ti avek mo madam ek zanfan ek nou ti pe asize. Enn kou mo trouv enn zenes pe fime ek enn fam dan so lebra pe drague. Zot pa finn mem ena respe pou lot dimoune sa ler-la. Mo zanfan inn poz mwa kesion 10 kou lo ki bann-la pe fer ek mo pa ti ena repons pou li.,” Ramesh explike.

Video:

Ki zot panse lor sa? Met enn komanter lepep.

Loading...

Comments

comments