Grand-Baie: Saki Sa Residivist-la Fer Avek Enn Zen Fam Suisse Inpardonab

Li an liberte kondisyonel. Sa voler-la inn atak enn zen fam Suisse dan Grand-Baie. Me viktim-la pann les li fer. Lapolis inn resi intervenir ek inn interpel voler-la.

Sheik Mohamed Parwez Fatehmamode, 33 an, alias Lepap, inn residive. Apen 2-3 mwa ki linn retrouv liberte kondisyonel dan lanket lor kanbriolaz dan State Bank Of Mauritius (SBM) lari Desforges an Fevrie dernie, kot Rs 4,2 millions ti anporte, sispe-la retrouv li ankor enn fwa dan selil polisiyer.

Sann kou-la, se enn tantativ vol lo enn tourist Suisse ki ena 19 an ki voler-la inn epingle Lindi dan Grand-Baie. Linn tren so viktim, enn personn ki pa tande, lo plizir met.

Sa zen fam 19 an-la ek so mama ti pans pou pas enn bon lazourne me zot inn retrouv zot dan stasyon lapolis Grand-Baie. An vakans dan Moris depi le 15 Desam, sa etidiant-la ek so mama inn poz bagaz kot enn kamarad, ki abit larezion. Lindi, zot inn al salon estetik dan Grand-Baie, ki trouv larout prinsipal, ek pa lwin avek enn sipermarse.

Zot ti lo teras ek ti pe atann zot tour kan sa insidan-la inn arive. “Un individu s’est approché de moi pour arracher mon sac,” linn explik bann polisie. Voler-la inn osi ras so laparey oditif pandan sa vol-la. Sispe-la inn rod sove avek so sak ki ti kontenir so bann zafer personel. Sa residivist-la pa ti atann ki pe vini divan.

An efe, zen tourist-la pann les li fer. Linn rakros li avek voler-la kinn tren li lor plizir met. Viktim-la so blouz inn desire a enn moman. Mama-la inn osi intervenir ek inn blese lor so lamin.

Antretan, bann polisie inn ariv sir plas. Zot inn trouv sispe-la ki ti pe diriz ver enn motosiklet. Enn deziem sispe inn sove. Se koumsa mem ki bann serzan Ramgoolam ek Veeranah ek zot bann zom inn resi met lamin lo sispe-la. De viktim-la inn idantifie li. Zot inn resi rekiper zot sak ek laparey oditif.

Linn kondwir stasyon lapolis ek Parvez Fatehmamode inn avoue sa vol-la. Linn explik bann polisie ki linn al sir plas lo so motosiklet pou rod enn kiken pou kokin li. De sispe-la inn desann depi zot motosiklet pou kapav pas a l’akt me sa inn mal tourne pou zot. So konplis, ki osi enn residivist, aktivman reserse par bann anketer.

Loading...

Comments

comments