La Tour Kœnig: Carine “Mo vwazinn tret mwa pit** ek dir ki monn kokin mari so tifi”

Enn abitant La Tour Kœnig, 31 an, inn agrese par so vwazinn, ki akiz li pou kokin mari so tifi. Viktim-la inn port plint stasyon lapolis larezion.

Nou pe trouv deplizanpli violans dan bann koup. Carine* inn bizin abandonn so apartman dan La Tour Kœnig pou evit bann problem avek so vwazinn Sandrine*. Merkredi le 13 Desam, ver 20hr, Carine inn dimann li kifer linn koup so lakord linz. Vwazinn-la inn montre li violan anver li.

“Linn insilte mwa ek imilie mwa. Linn tret mwa pit** ek inn akiz mwa pou kokin mari so tifi. Alos ki li ti pe insilte mwa, so tifi ek so konkibin inn imobiliz mwa. Mo vwazinn inn koumans agres mwa ek dir li pe fer sa pou mo gengn enn leson. Plizir vwazin inn temwin sa sen-la,” Carine explik bann anketer.

Linn osi dir ki so belser ti prezan. Carine inn al lopital kot linn resevwar bann premie swin. Linn fer enn depozisyon avek lapolis avan retourn lakaz.

Akoz pann resi gengn kontak avek li, Defi Quotidien inn kontakte so belser, temwin sa agresyon-la. “Mo abit avek Carine. Sandrine tou letan rod problem avek nou. Avek bann lezot vwazin osi. Sandrine abitie koup lakord linz. Kan dimann li explikasyon, li konplik problem-la. So tifi konplis ladan. Nou pa kapav viv anpe avek enn vwazinn parey. Sandrine inn fer sa lanvironman-la pouri.”

Belser Carine azoute ki zame Carine inn ‘kokin’ mari so tifi ek ki Sandrine pe zis fer bann alegasyon. “Zis bann move parol ki sorti dan labous Sandrine. Bann vwazin kapav temwanie. Nou pa kone kifer li fer koumsa. Li rod azir kouma taper pou fer dimoun per.” Temwin-la soulinie ki Carine inn bizin kit so apartman apre sa insidan-la ‘pou ki bann zafer pa dezenere.’

Lapolis pou pran depozisyon Sandrine byinto. Bann responsab sa dosie-la pou prezan pou plizir reket konsernan latitid sosyal Sandrine. (* prenon modifie)

Comments

comments