Meurt Jonathan Charlot: Li Gengn Liberte Kondisyonel Kont Enn Kosyon Rs 200 000

Enn akizasyon meurt ti retenir kont Vishwadevsingh Nepaul, enn sofer taxi 30 an, pou agresyon mortel Jonathan Charlot, dan lamatine le 4 Aout 2017. Viktim-la ti rann lam dan inite swin intansif lopital Victoria le 13 Aout 2017. Linn desede swit a enn fraktir krann, dapre rapor otopsi Dr Sudesh Kumar Gungadin, sef departman mediko-legal lapolis.

Kat mwa apre sa dram-la, prezime meurtrie, ki defann par Me Anupam Khandai, inn gengn liberte kondisyonel apre ki linn fourni enn kosyon Rs 200 000 ek sign enn rekonesans det Rs 1 million, dan lakour Mardi le 19 Desam.

Vishwadevsingh Nepaul inn rakont bann anketer Criminal Investigation Division (CID) ki li ti tousel lakaz le 4 Aout dernie. “Monn tann tapaz sorti lakwizinn.” Intrigue, linn al laba. “Monn tonb lo enn dimoun. Li ti ena enn sak zepol. Se lamem ki monn remarke ki laport lakwizinn ti defonse.”

Dapre li, Jonathan Charlot inn pran enn blok ek inn rod agres li. Vishwadevsingh Nepaul rakonte ki linn rod evit li apre linn pran enn bout dibwa ki ti akote frizider. “Mo finn donn li enn kout dan so lipie. Lerla li finn sove. Mo finn kriye voler.” Li afirme ki zame linn agres zen zom-la lo so latet.

“Mo finn galoup deryer li. Letan mo finn ratrap li, mo mamou inn sorti avek enn bout dibwa. Linn donn enn kout dan latet voler-la.” Se a sa moman la, li dir, ki Jonathan Charlot inn tonb san konesans ek inn koumans sinyin depi so nene. Disan ti pe sorti depi so labous osi.”

Loading...

Comments

comments