Port-Louis: Enn Sorti Derout Fer Trwa Blese

Mank tigit sa ti pou pli grav. Enn vann ki ti pe diriz ver Port-Louis Mardi apremidi inn fer enn sorti derout lari Mgr Leen, Port-Louis.

Masinn-la inn terminn so kours kont enn miray. Ti ena trwa okipan dan vann-la, ladan sofer parmi.

Veyikil-la inn andomaze net par divan ek sofer-la inn res kwinse andan.

Lapolis Line Barracks inn mande sir plas. Atire par tapaz linpakt-la, bann abitan inn koste.

“Nou finn tann enn gran tapaz ek nou finn galoupe pou al guete. Sofer-la inn dir nou ki enn motosiklet inn double li ek ser dan gos deswit,” enn manb piblik explike.

“Monn sorti depi kot mwa kan monn tann tapaz-la. Aksidan-la inn arive zis divan mo lakaz.

Ti ena trwa blese ek nou finn port zot sekour. Inn tir sofer-la depi vann-la avan amen li lopital pou bann swin,” enn lot temwin rakonte.

Comments

comments